Onze financiële diensten

Financiële planning

Met mijn kennis, ervaring en enthousiasme ben ik in staat om uw gehele financiële situatie inzichtelijk te maken en daarbij kan er advies gegeven worden waar zaken beter of anders geregeld kunnen worden. Van uw salaris tot aan uw opgebouwde pensioen. In ons financieel plan nemen we ook alle kosten van de huishouding mee, zodat u een volledig inzicht krijgt in uw financiële tussenstand. Ik zeg expres tussenstand, want dat is wat het is. Een financieel plan is een moment opname, dat jaarlijks bijgesteld zou moeten worden aan de hand van de wensen van de klant. Persoonlijke Financiële Planning is dan ook niet een doel maar een middel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Het is een geïntegreerd maatwerkadvies waarbij uw wensen en financiële situatie als uitgangspunt dienen.

Advies en begeleiding in het bemiddelingstraject

Bij Finerfa is het mogelijk om advies en begeleiding te krijgen in bemiddelingstrajecten van financiële producten. Door aanwezige kennis van deze producten en het grote netwerk waarmee Finerfa samenwerkt, is Finerfa onafhankelijk adviseur. Wij hebben geen enkele verbintenis met welke kredietverstrekker of verzekeraar dan ook, waardoor wij onafhankelijk in ons advies kunnen zijn. Dat betekent dat wij onze cliënten niet adviseren op basis van de producten vanuit de aangesloten verstrekkers, maar juist op basis van de klantbehoefte. Deze klantbehoefte vloeit voort uit de door ons opgemaakte financiële scan c.q. planning. Om de vastgestelde doelen uit het advies te behalen worden door Finerfa daar de juiste producten bij gezocht. Zodat u als client de doelen behaalt die u voor ogen heeft.

Advies en begeleiding bij de dagelijkse financiële en fiscale aspecten

Bij Finerfa is het mogelijk om advies en begeleiding te krijgen in bemiddelingstrajecten van financiële producten. Door aanwezige kennis van deze producten en het grote netwerk waarmee Finerfa samenwerkt, is Finerfa onafhankelijk adviseur. Wij hebben geen enkele verbintenis met welke kredietverstrekker of verzekeraar dan ook, waardoor wij onafhankelijk in ons advies kunnen zijn. Dat betekent dat wij onze cliënten niet adviseren op basis van de producten vanuit de aangesloten verstrekkers, maar juist op basis van de klantbehoefte. Deze klantbehoefte vloeit voort uit de door ons opgemaakte financiële scan c.q. planning. Om de vastgestelde doelen uit het advies te behalen worden door Finerfa daar de juiste producten bij gezocht. Zodat u als client de doelen behaalt die u voor ogen heeft.

Onze juridische diensten

Arbeidsrecht

Iedereen die werkt in Nederland heeft te maken met Arbeidsrecht. Of dat nu als werknemer of werkgever is maakt niet uit. Zelfs als zelfstandig ondernemer zonder personeel, heeft u toch te maken met het arbeidsrecht zodra er mensen ingehuurd worden. De juridisch adviseur van Finerfa heeft ruime kennis in huis op het gebied van arbeidsrecht. Door de diversiteit in opleidingen zoals financiële planning, estate planning en sociaaljuridische dienstverlening is deze kennis door de jaren heen steeds verder vergroot. De ervaring als jarenlang zelfstandig ondernemer is een meer dan welkome aanvulling op de kennis die daarlangs aanwezig is.

Sociaal-Zekerheidsrecht

Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociale Zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid. Daarbij kunt u denken aan: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Kortom, komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Bij Finerfa adviseren en begeleiden wij onze cliënten in voor velen een lastige situatie. 

Erfrecht

Onze cliënten willen graag ondersteuning en advies over erfrecht. En dat is wat wij dan ook bieden. Advies en ondersteuning in de cliënt zijn specifieke situatie. Of het nu gaat om vererving bij overlijden of bijvoorbeeld hoe dit werkt als je ‘slechts’ samenwoont zonder samenlevingscontract. Samen met onze cliënten maken wij een overzicht van de situatie zoals deze is op dat moment. Van daaruit adviseren wij de cliënt wat voor hen de beste keuze(s) zijn om te gaan doen. Deze keuzes kan van alles betekenen. Zoals het opmaken van testamenten en levenstestamenten. Of een samenlevingscontract. Of uitbreiding daarvan met een verblijvingsbeding voor beide partner bij samenwoners.

Testamentbegeleiding
De eerste stap naar een testament / levenstestament is uiteraard het erfrechtadvies. Na het uitbrengen van het advies heeft u het adviesrapport al mogen ontvangen en is deze besproken met elkaar. Na het uitbrengen van het advies begeleiden wij u ook bij het opmaken van de testamenten / levenstestamenten. Dat kan via uw eigen notaris als u dat wenst. Dan gaan wij met u mee naar uw notaris en bespreken we in het eerste gesprek uw wensen met de notaris.
Samenlevingscontracten

Samenlevingscontracten zijn niet meer weg te denken. Steeds minder mensen gaan trouwen, en steeds meer mensen gaan wel samenwonen. Om bijvoorbeeld recht te hebben op het pensioen van je samenwonende partner, is het van belang een goed samenlevingscontract te hebben.