Erfrecht advies

Het erfrecht is grotendeels wettelijk geregeld. Vrij uitgebreid ook. Het erfrecht heeft zelfs een eigen hoofdstuk in het Burgerlijk Wetboek, namelijk Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Deze teksten zijn voor de meeste mensen moeilijk te lezen en begrijpen. Verder is voor het Erfrecht ook het Huwelijksvermogensrecht uit Boek 1, waarin het Personen en Familierecht is beschreven, een belangrijk onderdeel van ons advies.

Waar erfrechtadvies vaak om draait, is het besparen van belasting en de vererving van vermogens. Daarvoor is ook de Successiewet 1956 erg van belang. Het is dan ook begrijpelijk dat onze cliënten graag ondersteuning en advies willen hierover. En dat is wat wij dan ook bieden. Advies en ondersteuning in de cliënt zijn specifieke situatie. Of het nu gaat om vererving bij overlijden of bijvoorbeeld hoe dit werkt als je ‘slechts’ samenwoont zonder samenlevingscontract. Samen met onze cliënten maken wij een overzicht van de situatie zoals deze is op dat moment. Van daaruit adviseren wij de cliënt wat voor hen de beste keuze(s) zijn om te gaan doen. Deze keuzes kan van alles betekenen. Zoals het opmaken van testamenten en levenstestamenten. Of een samenlevingscontract. Of uitbreiding daarvan met een verblijvingsbeding voor beide partner bij samenwoners.

Veel zaken rondom erfrecht zijn niet eenduidig of met een gesprek van een uurtje opgelost. Daarom werken wij samen met de cliënt naar een uitgewerkt plan. In een tijdsbestek van circa 3 maanden voeren wij meerdere gesprekken met elkaar. Zodat de klantsituatie goed in beeld gebracht word. Hierbij bekijken wij ook wat de behoefte van de cliënt precies is, en wat deze minimaal geregeld wil hebben. Ook als er meer complexe vragen zijn, kan de cliënt bij ons terecht. Doordat wij uitgebreid de tijd nemen om de klantsituatie in beeld te brengen, en met toestemming van de cliënt, word er gebruik gemaakt van een kennisnetwerk. Door onze contacten met dit kennisnetwerk, waarin diverse specialisten op diverse vakgebieden bij aangesloten zijn,  zijn wij in staat om elke vraag beantwoord te krijgen. Op het einde van het traject ontvangt iedere cliënt zowel digitaal als op papier het uitgewerkte en besproken adviesrapport.