Werkwijze

De werkwijze bij de diverse mogelijke adviestrajecten van Finerfa is anders dan u gewend zult zijn. Vanuit de filosofie dat er geadviseerd dient te worden met als uitgangspunt het welzijn van onze cliënten, is ook onze werkwijze daarop aangepast. Daarvoor hebben we een 6-stappenplan dat toepasbaar is op elk adviestraject.

Bij onze adviserings- en begeleidingstrajecten hanteren wij de volgende stappen:

  • Intake en uitleg
  • Inventarisatie
  • Adviesrapport
  • Adviesbespreking
  • Uitwerking advies
  • Nazorg
Intake en Uitleg

Tijdens het vrijblijvende intakegesprek bij u thuis aan de keukentafel maken we eerst kennis met elkaar. U wordt geïnformeerd over onze dienstverlening. Welke diensten wij u kunnen bieden. En welke werkwijze daarbij gevolgd wordt. Verder inventariseren we tijdens het intakegesprek wat uw wensen en verwachtingen zijn van onze dienstverlening en bekijken we samen of deze aansluit bij de diensten die wij u kunnen aanbieden. Als we samen besluiten om de samenwerking aan te gaan, gaan we verder door op de inhoud. Op basis van uw aangegeven wensen en verwachting wordt u uitgelegd welke keuzes er te maken zijn. Welke wettelijke regelgeving van toepassing is en waarmee we in het traject rekening mee dienen te houden. Ook lichten we eventuele gevolgen uit van bepaalde keuzes. Welke gevolgen en keuzes voor u van toepassing zijn, werken we uiteindelijk verder uit in ons adviesrapport.

Aan het einde van het gesprek wordt u geïnformeerd over de kosten die toepasselijk zijn op het traject dat we samen overeenkomen. Als u de keuze maakt om voor het advies- e/o begeleidingstraject met Finerfa de samenwerking aan te gaan ontvangt u per mail een opdrachtbevestiging. Deze kunt u dan rustig doorlezen en ondertekend terugsturen.

Inventarisatie

In het eerste gesprek heeft u besloten om met ons de samenwerking aan te gaan.  Om tot een goed en uitgebreid adviesrapport te komen is een juiste en volledige inventarisatie van belang. Daarbij maken wij gebruik van onze software tool om uw persoonlijke en financiële situatie in kaart te brengen. Bij de inventarisatie zijn uw wensen en doelstelling onze leidraad. Tenslotte vergt ieder advies- e/o begeleidingstraject een andere aanpak. Wat bij Finerfa wel als vaste inventarisatie geldt, is dat wij adviseren vanuit uw persoonlijke financiële planning. De gedachte daarbij is als u financiële rust ervaart, u betere keuzes maakt.

Adviesrapport

Zoals eerder aangegeven werkt onze advisering vanuit uw persoonlijke financiële planning. In het advies worden dan ook de realiseerbare wensen nader uitgewerkt in de vorm van een maatwerkrapport. Dit rapport laat zien hoe uw financiële situatie wordt bij de uitvoering van het advies. Hierin kunt u bijvoorbeeld een advies verwachten over de hoogte van een ontslagvergoeding bij een adviestraject bij ontslag. Of een advies over de aankoop van uw nieuwe woning en de bijhorende hypotheek. Of een inkomensvoorziening bij pensioen of overlijden. Of uw adviestraject dus over erfrecht gaat of een aankoop woning, het advies zal altijd uitgaan van uw persoonlijke financiële planning en wat daarbij passend.

Advies bespreking

Bij het intakegesprek danwel het inventarisatiegesprek is de vervolgafspraak al gepland voor de bespreking van het advies. Het uit te brengen advies is een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin alle besproken en geadviseerde onderdelen voor u zijn uitgeschreven, zodat u dit later nog eens rustig kunt nalezen. Tijdens het gesprek zal de adviseur, samen met u, het adviesrapport doorlopen en toelichting geven op de punten waar dat benodigd is. Als u dan vragen krijgt zal de adviseur u aanvullende uitleg geven, waar dat nodig is.

Uitwerking advies

U gaat akkoord met het uitgebrachte advies. En als u met Finerfa de samenwerking bent aangegaan is dat niet slechts voor het advies maar juist ook voor de begeleiding daarna. Wij begeleiden u namelijk van A tot Z en verder. 

Voor een aantal producten die voortkomen uit het advies werkt Finerfa samen met andere regionale kantoren. Voor bijvoorbeeld de hypotheek werken wij samen met een hypotheekkantoor welke tegen gereduceerde tarieven uw hypotheek verzorgt. Voor samenlevingscontracten, testamenten en hypotheekbeschrijvingen werken wij nauw samen met een notariskantoor. Op basis van ons adviesrapport zullen zij de concepten opmaken en gaan wij samen met u naar de Notaris voor extra toelichting en ondertekening.

Nazorg

Omdat uw financiële planning nooit af is en er altijd weer nieuwe wensen doelstellingen ontstaan, krijgt u bij Finerfa ook een nazorgtraject aangeboden. Dit nazorgtraject is uniek. Met onze module Dagelijkse Ondersteuning zorgen wij dat uw financiële planning op orde blijft en sturen wij bij daar waar dat nodig of behoefte aan is.