Over Finerfa

Finerfa is een adviesburo waar onze cliënten over een brede lijn worden geadviseerd en begeleiding vinden in hun dagelijkse bezigheden. Denk hierbij aan financieel en juridisch advies. De advisering betreft vooral zaken die raken aan de persoonlijke financiën. Denk hierbij aan;

Financieel Advies:

  • Financiële scan van uw huidige financiële situatie
  • Advies en begeleiding in het verbeteren van uw huidige financiële situatie
  • Advies en begeleiding bij de dagelijkse financiële en fiscale aspecten

Juridisch Advies

  • Arbeidsrecht
  • Sociaal-Zekerheidsrecht
  • Erfrecht
  • Testamentbegeleiding
  • Samenlevingscontracten

Onze werkzaamheden met advies en begeleiding worden verricht op voorwaarde van onderstaande kernwaarden, die onze cliënten van Finerfa mogen verwachten.

1: Integer; Van Finerfa mag verwacht worden dat we het klantbelang centraal stellen. En dat we op integere wijze omgaan met alle informatie die de client aan ons verstrekt. Omdat bij Finerfa geadviseerd wordt vanuit de analyse van de inventarisatie, stellen wij het klantbelang centraal. Ook als de klantvraag anders zou zijn. De collega kantoren waarmee wij samenwerken hebben bepaalde gegevens nodig om het juiste specifieke product uit het advies te kunnen samenstellen. Ook die kantoren moeten weer voldoen aan de eisen van integriteit. Wij nemen de borging daarvan erg serieus. Mochten daar

2: Verantwoordelijk; Bij Finerfa voelen wij ons verantwoordelijk voor het uit te brengen advies. Daarom verwerken we alle geïnventariseerde gegevens in een adviesrapport. Dit wordt naar alle eer, geweten en beste kunnen opgesteld. Maar ook de client draagt daarin een stukje verantwoordelijkheid. Blijf als client kritisch en vragen stellen. Wij zijn pas tevreden als de client dat ook is. Wij zijn bereid daar ruimte en tijd voor in te richten.

3: Betrokken; Een goede inventarisatie maakt de klantwens en vooral de klantbehoefte duidelijk. Om die reden hanteren wij persoonlijke omgangsnormen en zijn wij erg betrokken bij onze cliënten. Wij gaan graag het gesprek aan om de client achter de klantvraag te leren kennen. Wij komen dan ook naar de client toe, in zijn vertrouwde omgeving. In deze vertrouwde omgeving is het makkelijker om de benodigde gegevens en informatie te delen met de adviseur. Hierdoor ontstaat er een betere vertrouwensband en dus ook een betere samenwerking.

4: Onafhankelijk; Finerfa heeft het klantbelang centraal staan in de advisering. Om dat zuiver te houden is er de keuze gemaakt om geen rechtstreekse bemiddeling te verzorgen voor onze cliënten. Hierdoor volgt een advies uit de inventarisatie dat geheel onafhankelijk is samengesteld. Uit ons advies volgen de benodigde producten om aan de klantvraag en behoefte te voldoen. Voor de bemiddeling in het specifieke product werken wij samen met een aantal collega kantoren die daarin gespecialiseerd zijn.