Testament begeleiding

De eerste stap naar een testament / levenstestament is uiteraard het erfrechtadvies. Na het uitbrengen van het advies heeft u het adviesrapport al mogen ontvangen en is deze besproken met elkaar.

Na het uitbrengen van het advies begeleiden wij u ook bij het opmaken van de testamenten / levenstestamenten. Dat kan via uw eigen notaris als u dat wenst. Dan gaat de adviseur met u mee naar uw notaris en word er in het eerste gesprek met de notaris uw wensen besproken. En na het opmaken van de concept aktes, zal de adviseur deze met u controleren. Deze weg kost ons meer tijd en dus kost dit uiteindelijk u ook meer geld.

Wat veel beter in onze werkwijze past, is dat de aktes via ons kantoor worden opgemaakt en aangevraagd. Dan verzorgen wij het gehele voortraject van advies, opmaken conceptakten en aansturen van de notaris om de uiteindelijke definitieve aktes te ondertekenen. Het enige contact dat u dan met de notaris heeft, is het moment om een afspraak in te plannen voor ondertekening, en de ondertekening zelf. Dat vindt altijd plaats op het kantoor van de notaris, zonder het bij zijn van de adviseur. Dat is namelijk wettelijk geregeld, dat de erflater, zij het met de wettelijke partner, in het bij zijn van enkel de notaris de definitieve testamenten / levenstestamenten ondertekend. Dat heeft te maken met de controle plicht van de notaris. Deze moet namelijk vaststellen dat de erflater uit eigen beweging, vrije wil en het volledige bewustzijn de keuze heeft gemaakt zoals dat is vastgelegd in de definitieve testamenten.