Sociaal-zekerheidsrecht

Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociale Zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid. Daarbij kunt u denken aan:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Arbeidsongeschikten
 • Werklozen
 • Ouderen
 • Zelfstandigen

Kortom, komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Bij Finerfa adviseren en begeleiden wij onze cliënten in voor velen een lastige situatie. Veel van deze sociale regelingen zijn wel bekend bij naam zoals bijvoorbeeld WSNP-schuldhulpverlening, de WIA of een aanvraag voor WMO-ondersteuning. Echter is de bekendheid met deze regelingen op inhoud bij veel cliënten niet aanwezig. Hierdoor komen cliënten die van deze regelingen gebruik moeten maken vaak niet vooruit of zelfs nog verder in de problemen.

Om dat te voorkomen kunnen cliënten op Finerfa een beroep doen voor advies en ondersteuning. Met onze module Dagelijkse Ondersteuning is deze dienstverlening voor iedereen betaalbaar.

Voor bepaalde adviestrajecten hanteren wij een vaste prijs welke afhankelijk is van meerdere factoren. Deze factoren zijn voor iedere client anders.

Om de client een indicatie te kunnen geven van de kosten voor het adviestraject, krijgt deze altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt vastgesteld welke behoefte aan advies en ondersteuning er vanuit de client is.  Aan de hand daarvan ontvangt de client een prijsindicatie voor het adviestraject.

Wilt u advies en begeleiding van Finerfa voor vragen over sociale regelingen, neem dan contact met ons op via
06-27212930 of laat een bericht achter op onze contactpagina en er wordt spoedig contact met u opgenomen.

Wilt u meer uitleg over de module Dagelijkse Ondersteuning, klik dan hier.

Voor onderstaande Sociale voorzieningen en Sociale verzekeringen kunt u bij ons terecht;

Sociale Voorzieningen;                                                    

 • Participatiewet (Wet Werk en Bijstand)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO (Wet voorzieningen Gehandicapten)
 • Wajong, Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten
 • Toeslagenwet

Sociale Volksverzekeringen;

 • Wet Langdurige Zorg, afgekort WLZ
 • Algemene Ouderdomswet ofwel AOW
 • Algemene Nabestaanden Wet, ANW
 • Algemene Kinderbijslag Wet, AKW

 

Sociale Werknemersverzekeringen;

 • Arbeidsongeschiktheidswetgeving zoals;
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, afgekort WIA
  • Ziektewet, ZW
 • Werkloosheidswet, WW

Wilt u meer uitleg over de module Dagelijkse Ondersteuning, klik dan hier.