Financiële planning van het huidige inkomen en vermogen

Met mijn kennis, ervaring en enthousiasme ben ik in staat om uw gehele financiële situatie inzichtelijk te maken en daarbij kan er advies gegeven worden waar zaken beter of anders geregeld kunnen worden. Van uw salaris tot aan uw opgebouwde pensioen. In ons financieel plan nemen we ook alle kosten van de huishouding mee, zodat u een volledig inzicht krijgt in uw financiële tussenstand. Ik zeg expres tussenstand, want dat is wat het is. Een financieel plan is een moment opname, dat jaarlijks bijgesteld zou moeten worden aan de hand van de wensen van de klant.
Persoonlijke Financiële Planning is dan ook niet een doel maar een middel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Het is een geïntegreerd maatwerkadvies waarbij uw wensen en financiële situatie als uitgangspunt dienen.

Opbouw van een of financieel plan

Inventarisatie

Het maken van een financieel plan begint met een beschrijving van uw huidige financiële situatie. Daarbij wordt gekeken naar de gezinssituatie, inkomen, uitgaven, levensverzekeringen en pensioenen, sparen/ beleggen en financieringen. Het centrale punt bij de inventarisatie is het beschrijven van uw wensen en prioriteiten, zoals “wanneer stoppen met werken”, “welke inkomen is dan benodigd”, “studieregeling voor de kinderen”, “ overdracht van vermogen”, etc. Naast uw persoonlijke situatie wordt ook gekeken naar aspecten buiten het eigen gezin, zoals de economische situatie, de politieke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van fiscale, juridische en sociale wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de consequenties van de nieuwe belastingwetgeving.

Analyse
Na de inventarisatie volgt de analyse. In de analyse word aandacht besteed aan de toekomstige situatie op basis van de huidige gegevens. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld hoe voldoende inkomen te genereren om eerder te kunnen stopen met werken, of hoe je je onderneming het beste kunt voortzetten om voldoende inkomen over te houden. Ook word in de analyse aandacht besteed aan de verschillende mogelijke, meest waarschijnlijke Life-Events. De onderstaande scenario’s worden vaak hierin opgenomen:
1. Huwelijksvermogensrecht
2. Pensioenvoorzieningen (lang-leven-risico)
2. Overlijdensscenario (kort-leven-risico)
3. Arbeidsongeschiktheid
4. Fiscale punten als de schenk- en erfbelasting bij leven en bij overlijden
5. Estate Planning bij overlijden Testamenten bij leven en bij overlijden
6. Wonen, advies bij Financieringen van woning etc…
7. Vermogensplanning, voor het bereiken van uw (financiële) doelen en wensen
 
Uw huidige financiële situatie wordt afgezet tegen uw wensen. Zo worden mogelijke tekorten of overschotten zichtbaar en kan worden bepaald of een door u geuite wens realiseerbaar is. De conclusie kan ook zijn dat een bepaalde wens (bijv. stoppen met werken op 60-jarige leeftijd) nu niet haalbaar is (financieel en/of fiscaal), maar dat wel reeds nu kan worden gewerkt aan een wat gematigder scenario.
Advies

In deze fase worden de realiseerbare wensen nader uitgewerkt in de vorm van een maatwerkrapport. Dit rapport laat zien hoe uw financiële situatie wordt bij de uitvoering van het plan.  Hierin kunt u bijvoorbeeld een advies verwachten voor aanpassing van uw hypotheek, het afsluiten van een lijfrente voorziening voor uw pensioen, aanpassingen in uw testament of aanvulling erop etc. etc.  

Continu proces

Tijdens uw leven kunnen er in uw persoonlijke omgeving of daarbuiten allerlei dingen gebeuren waarop u geen invloed kunt uitoefenen, maar die wel gevolgen kunnen hebben voor uw financiële situatie. U kunt bijvoorbeeld andere wensen of prioriteiten krijgen, of de overheid kan bepaalde wetten veranderen (denk aan de recente wijzingen in de AOW of de omzetting van de AWW naar de Algemene nabestaandenwet (ANW).

Vanwege dat soort tussentijdse veranderingen is het belangrijk om het plan regelmatig opnieuw te bekijken en zo nodig te herzien. Persoonlijke Financiële Planning is dus een continu proces. Het is meer dan alleen een advies voor een levensverzekering, een hypotheekadvies of een spaaradvies. Door middel van financiële planning worden juist alle afzonderlijke aspecten samengebracht en geïntegreerd tot een samenhangend geheel.

Ik ben van mening dat eigenlijk iedereen een financieel plan behoort te hebben of krijgen van zijn of haar financieel adviseur. Deze adviseur kan een verzekering adviseur zijn of hypotheekadviseur, maar in ieder geval iemand die met regelmaat over en met u over de financiële huishouding gaat. Dat kan bijvoorbeeld ook uw adviseur zijn die uw belastingaangifte jaarlijks controleert en invult.
 
Waarom iedereen? Omdat iedereen een wensenlijstje heeft van wat hij of zij in het leven nog echt wil doen. En dat iedereen zich bewust of bewuster zou moeten zijn, van zijn of haar financiële situatie. Tenslotte, als u uw huishoudt financiën op orde hebt, kunt u ook beter sparen voor leuke dingen waarmee u uw leven verrijkt. Daardoor voelt u uzelf gelukkiger en gezonder. En daarmee komt u ook niet zo snel in de financiële problemen. Sterker nog, u gaat waarschijnlijk veel makkelijker sparen met een doel voor ogen. En met deze bewustwording zal u ook beter bewust worden van de oudedagsvoorziening die u hebt en wat u daarvoor eventueel te kort komt. En met onze financiële planning en adviezen daarover, kunt u daar mogelijk iets aan doen.
 
Ook wil iedereen later goed verzorgd zijn nabestaanden achterlaten of voor uzelf de zaken geregeld hebben, voor het moment dat u dat niet meer zelf kunt regelen. Dat soort zaken regelt u in een testament of levenstestament. Daarbij kunnen wij u ook ondersteunen en van advies voorzien. Indien u specifieke wensen heeft kunnen wij ook een estate-planner voor u inschakelen of een notaris indien dat nodig is.